نوارنقاله


معرفی محصول

این دستگاه قابلیت انتقال محصول بین خطوط تولید از ابتدای فرآیند را داراست. ابعاد و اندازه و عملکرد آن بستگی به نیاز خط تولید دارد


محصولات دیگر

shoklat khormayi
11
umbrella-cookie-machine
multifunctional-mill-machine
meat-and-dough-shaper-machine
industrial-mill-machine
hammer-mill-machine
hajibadam-machine
ghotab-machine
flour-bolter-machine
date-seed-remover-machine
crusher-machine
cookie-machine
conveyor