تماس با ما

آدرس: خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 2 جاده شاندیز، روبروی کارخانه مشهد نخ، داخل کوچه باغ ملک، سمت چپ، ماشین سازی اولیاء

تلفن سفارشات: 4526 314 0915 - 5477 115 0915 آقای مهندس اولیازاده

تلفن کارخانه: 3154 3559 051

تلفکس: 05138676424

info@oliaco.co :ایمیل